Diagnostisch onderzoek

Diagnostiek volwassenen

De intakefase bevat eventueel een module diagnostiek. Bij meer complexe problematiek kunt u voor een gespecialiseerd en uitgebreid onderzoek kiezen. Dit kan tevens worden aangeboden wanneer er niet direct een hulpvraag bestaat, maar ook wanneer er bijvoorbeeld een vraag bestaat met betrekking tot functioneren, competenties en persoonlijke stijl. De onderzoeken bestaan telkens uit een testafname, een schriftelijk verslag en een mondelinge terugkoppeling. Wanneer dat gewenst is, kan de verslaglegging besproken worden met bijvoorbeeld een verwijzer.

NB. Wij voren geen diagnostiek uit wanneer dit enkel in een juridisch kader gevraagd wordt. Diagnostiek wordt bij ons alleen uitgevoerd in de behandelcontext.

We bieden de volgende modules aan:

Klachten en Persoonlijkheid                                  € 300,-

Uitgebreid Persoonlijkheidsonderzoek               € 500,-
Vragenlijsten praktijk voro psychologie Maaseik

Module Klachten en Persoonlijkheid

De module Klachten en Persoonlijkheid bestaat uit de afname van twee gestructureerde interviews en resulteert in diagnose op klachtniveau en op persoonlijkheidsniveau. De uitkomsten van deze interviews worden zowel verbaal als schriftelijk aan u teruggekoppeld. Op basis van dit onderzoek kan een advies gegeven worden over een eventuele therapie-indicatie.

Module Uitgebreid Persoonlijkheidsonderzoek

De module Uitgebreid Persoonlijkheidsonderzoek bestaat uit een anamnese, de afname van twee gestructureerde interviews en de afname van vragenlijsten rondom persoonlijke stijl en overige klachten. Uit de afname komt naar voren of er sprake is van een diagnose op klachtniveau en/of persoonlijkheidsniveau, wordt duidelijk wat uw persoonlijke manier van reageren en omgaan met moeilijkheden is en of er nog sprake is van eventuele bijkomende klachten. Op basis van dit onderzoek kunnen adviezen worden gegeven met betrekking tot een eventuele therapie-indicatie en aanknopingspunten voor (verdere) behandeling. De uitkomsten van deze module worden mondeling aan u toegelicht, alsook schriftelijk in een verslag.