Diagnostisch onderzoek

Diagnostiek kinderen

U kunt bij ons terecht voor uiteenlopende onderzoeksvragen vanaf de leeftijd van 4 jaar. Voor diagnostiek en testen beschikken wij over een kinderteam bestaande uit klinisch psychologen met elk hun specialisatie. Na uw aanmelding vindt er een intakegesprek plaats waarbij alle informatie wordt verzameld en krijgt u een onderzoeksvoorstel op maat. Na de afname van de onderzoekmodule(s) volgt een adviesgesprek.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende mogelijkheden met de bijbehorende prijzen van de onderzoeksmodules. Intake- en adviesgesprekken worden apart gerekend (55 euro per gesprek). In onderstaand overzicht vindt u de verschillende mogelijkheden op het gebied van onderzoek, de prijzen en hoe lang de onderzoeken duren. We maken hierbij onderscheid tussen directe en indirecte tijd. De directe tijd is de tijd waarin uw kind wordt onderzocht, de indirecte tijd is de tijd die de psycholoog nodig heeft om de onderzoeken te interpreteren en uit te werken.

 • Intelligentieonderzoek -4 jaar: 85 euro
  • Tijd onderzoek: 1 uur directe tijd en 1 uur indirecte tijd
 • Intelligentieonderzoek 4-6 jaar: 155 euro
  • Tijd onderzoek: 2 uur directe tijd en 1,5 uur indirecte tijd
 • Intelligentieonderzoek +6 jaar: 200 euro
  • Tijd onderzoek: 2,5 uur directe tijd en 2 uur indirecte tijd
 • Neuropsychologisch onderzoek: 225 euro
  • Tijd onderzoek: 3 uur directe tijd en 2 uur indirecte tijd
 • Belevingsonderzoek: 225 euro
  • Tijd onderzoek: 3 uur directe tijd en 2 uur indirecte tijd
 • Vragenlijsten en ontwikkelingsanamnese: 100 euro
  • Tijd onderzoek: 1 uur directe tijd en 1,25 uur indirecte tijd
 • Schoolobservatie en –overleg (inclusief vervoer): 140 euro
  • Tijd onderzoek: 2 uur directe tijd en 1 uur indirecte tijd

Het onderzoek vindt plaats in de praktijkruimte en de testen worden individueel afgenomen bij uw zoon/dochter. Nadat het onderzoek is afgerond krijgt u een uitgebreid schriftelijk en/of mondeling verslag waarin u zowel de resultaten, conclusies als adviezen kan terug vinden. Wanneer dat gewenst is, kan de verslaglegging besproken worden met bijvoorbeeld een verwijzer.

Diagnostiek volwassenen

De intakefase bevat eventueel een module diagnostiek. Bij meer complexe problematiek kunt u voor een gespecialiseerd en uitgebreid onderzoek kiezen. Dit kan tevens worden aangeboden wanneer er niet direct een hulpvraag bestaat, maar ook wanneer er bijvoorbeeld een vraag bestaat met betrekking tot functioneren, competenties en persoonlijke stijl. De onderzoeken bestaan telkens uit een testafname, een schriftelijk verslag en een mondelinge terugkoppeling. Wanneer dat gewenst is, kan de verslaglegging besproken worden met bijvoorbeeld een verwijzer.

We bieden de volgende modules aan:

Klachten en Persoonlijkheid                                  € 300,-

Uitgebreid Persoonlijkheidsonderzoek               € 500,-
Vragenlijsten praktijk voro psychologie Maaseik

Module Klachten en Persoonlijkheid

De module Klachten en Persoonlijkheid bestaat uit de afname van twee gestructureerde interviews en resulteert in diagnose op klachtniveau en op persoonlijkheidsniveau. De uitkomsten van deze interviews worden zowel verbaal als schriftelijk aan u teruggekoppeld. Op basis van dit onderzoek kan een advies gegeven worden over een eventuele therapie-indicatie.

Module Uitgebreid Persoonlijkheidsonderzoek

De module Uitgebreid Persoonlijkheidsonderzoek bestaat uit een anamnese, de afname van twee gestructureerde interviews en de afname van vragenlijsten rondom persoonlijke stijl en overige klachten. Uit de afname komt naar voren of er sprake is van een diagnose op klachtniveau en/of persoonlijkheidsniveau, wordt duidelijk wat uw persoonlijke manier van reageren en omgaan met moeilijkheden is en of er nog sprake is van eventuele bijkomende klachten. Op basis van dit onderzoek kunnen adviezen worden gegeven met betrekking tot een eventuele therapie-indicatie en aanknopingspunten voor (verdere) behandeling. De uitkomsten van deze module worden mondeling aan u toegelicht, alsook schriftelijk in een verslag.