Wij hebben contact met uw huisarts wanneer u daar, tijdens de intake, schriftelijke toestemming voor geeft. Wij houden de huisarts na de intake en na afsluiten van de behandeling (schriftelijk) op de hoogte. In bijzondere gevallen kan er tussentijds overlegd worden, maar ook weer enkel nadat u daar toestemming voor geeft.