Banner schaduw

Over ons

Contact

Tarieven

Tarieven

Intakeprocedure individuele therapie

Wij bieden individuele therapie aan. De intake bestaat uit een gesprek van 50 minuten. Eventueel worden er aantal vragenlijsten afgenomen dan wel meegegeven om thuis in te vullen (doorgaans 30 minuten). Tevens vindt er dossiervorming en verslaglegging plaats en is er een eventuele terugkoppeling naar de verwijzer en/of huisarts.

Het intakegesprek kost €70,-. Vervolgens kosten de behandelsessies €65,- per 50 minuten. De betaling dient contant aan het einde van elke sessie te worden voldaan.

Wij voorzien, mits uw goedkeuring, een brief naar uw huisarts over uw behandeling. Wenst u bijkomende brieven te ontvangen, bijvoorbeeld voor uw ziekenkas, dan vragen wij een vergoeding van 20 euro per brief.

Afspraken annuleren

Het kan altijd gebeuren dat u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen. Wij vragen u dringend om u uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden. Wanneer u zich te laat afmeldt, dan vragen wij een vergoeding van 30 euro. Wanneer u zich in het geheel niet afmeldt, dan wordt de volledige sessie (65 euro) in rekening gebracht.

Terugbetaling ziekenfonds

Er zijn steeds meer nieuwe ontwikkelingen waardoor (gedeeltelijke) terugbetaling vaker mogelijk is. In sommige gevallen voorziet uw ziekenfonds in een terugbetaling. Voor meer informatie hierover en de specifieke voorwaarden verwijzen wij u naar uw eigen mutualiteit.

Schooloverleg/multidisciplinair overleg

Voor het overleg zelf rekenen we het uurtarief aan, namelijk €65/uur. Daarbovenop kunnen er eventuele verplaatsingskosten bijkomen. Binnen een straal van 10km, vanaf de praktijk, wordt er niets extra aangerekend. Boven de 10km wordt er een kilometertarief aangerekend van €0,42/km (we baseren ons hierbij op Google Maps).

Praktijk voor Psychologie Maaseik - wij geloven in de kracht van mensen

Nieuw aanbod

Groepssessies

Binnenkort gaan wij van start met groepssessies in het kader van contact met gelijkgezinden. Per sessie wordt er op een ander thema gefocust. De verschillende thema's zijn gebaseerd op mentale klachten waarvan we hebben opgemerkt dat een groepssessie een meerwaarde kan bieden.

Alle praktische informatie kan je vinden op de pagina over de groepssessies.