Martine Missotten

Martine is de praktijkhoudster van Praktijk voor Psychologie Maaseik en Praktijk voor Eetstoornissen Maaseik. Zij behaalde haar diploma aan de Katholieke Universiteit Leuven en is binnen de praktijk werkzaam als erkend klinisch psycholoog (Psychologencommissie en VVKP). Als psycholoog in opleiding heeft ze haar stage gedaan in het UZ Leuven, campus Gasthuisberg, op een afdeling voor eetstoornissen. Dit, en haar huidig werk als zelfstandige psycholoog, heeft ervoor gezorgd dat (jong)volwassenen bij haar terecht kunnen met uiteenlopende klachten of problematieken. In de praktijk biedt ze dan ook een behandelaanbod aan voor mensen met onder andere stemmingsproblemen, eetproblemen, angst- en dwangklachten, verlies en rouwverwerking, burn-out, laag zelfbeeld en relationele problemen.

Als hulpverlener streeft Martine naar het creëren van een warme en vertrouwelijke setting, een goede therapeutische relatie en een op maat gemaakte behandeling. Vanuit de vertrouwensrelatie wil ze samen met u op zoek gaan naar mogelijke manieren om uw klachten te verlichten, moeilijkheden een plaats te kunnen geven of zelfs te overwinnen. Haar aanpak leunt het meeste aan bij de cognitieve gedragstherapie, verder ondersteund door acceptance and commitment therapy (ACT) en positieve psychologie.

Tel nr. Martine: 0475 68 02 91

José Raets

José behaalde zijn diploma aan de Katholieke Universiteit Leuven en is binnen de praktijk werkzaam als erkend klinisch psycholoog (VVKP;  Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen). Zijn werk is gebaseerd op de principes van de cognitieve gedragstherapie. Hij is erkend hypnotherapeut (VHYP; Vlaamse Wetenschappelijke vereniging voor Hypnotherapie). Bij patiënten met trauma gebruikt hij EMDR.

Hij bundelt meer dan veertig jaar ervaring als klinisch psycholoog Volwassenen in het centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) in Maasmechelen en twintig jaar als zelfstandig gevestigde psycholoog in Maaseik. Deze ervaring blijft hij inzetten voor mensen met klachten van Angst, Depressie, Rouw en verlies, Stress, Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek.

Voor de aanpak van uw klachten vormt hij samen met U een soort werkgroepje. U brengt zelf kennis in van uw eigen persoonlijk leven; José brengt inzichten vanuit de psychologie aan. Hij maakt daarbij gebruik van de technieken van cognitieve gedragstherapie, EMDR en Hypnose. 

Tel nr. José: 0485 073 153

Walae Khaitech

Walae behaalde haar master diploma psychologie aan de Universiteit Leiden (NL). Tijdens haar studie liep ze haar klinische stage bij 113 zelfmoordpreventie waarin ze online therapie gaf aan kinderen en volwassenen met suïcidale gedachten. Na het behalen van haar diploma is Walae binnen een GGZ instelling gericht op interculturele psychiatrie gaan werken als psycholoog, hier heeft ze (jong) volwassenen behandeld met o.a. depressie, angstklachten en PTSS. Door haar achtergrond wordt er tijdens de behandeling waar nodig rekening gehouden met uw culturele achtergrond. Walae behandelt onder andere stemmingsproblemen, angst- en paniekklachten, werk- en studieproblemen, onzekerheid en laag zelfbeeld, traumaverwerking en PTSS, gedragsproblemen bij jongeren en eetstoornissen. 

Walae vindt het belangrijk dat u zich veilig en op uw gemak voelt om over uw klachten en problemen te praten zodat en deze beter leert te begrijpen. Als persoon is ze meelevend, ruimdenkend, betrokken en aanmoedigend. Binnen de behandelingen wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, EMDR en systeemtherapie, afhankelijk van de hulpvraag.

Tel nr. Walae: 0478 11 47 53

Daniella Rosales

Daniella heeft haar diploma behaald aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast heeft ze een therapie jaaropleiding Narratieve Therapie gevolgd. Beide opleidingen heeft ze kunnen gebruiken tijdens haar stage in Lima, Peru, waar ze deze heeft kunnen inzetten voor een grote verscheidenheid aan problematieken bij zowel jongeren als volwassenen. In de praktijk kunnen volwassenen bij haar terecht voor begeleiding bij burn-out, bore-out, trauma, depressieve gevoelens, emotieverwerking, (sociale) angstklachten, suïcidale gevoelens/ideatie en zelfontplooiing. Daniella heeft een meertalige achtergrond waardoor uw therapie in het Nederlands, Engels en Spaans kan doorgaan.

Als erkend klinisch psycholoog vindt Daniella het belangrijk dat u zich gezien en gehoord voelt zodat u samen kunt gaan navigeren door uw huidige klachten. Door middel van gebruik te maken van narratief therapeutische technieken wordt elke behandeling op maat gevormd zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij uw levens realiteit zowel in taal als in (multi)culturele context. Binnen de therapie wordt er gekeken naar de huidige klachten en problematieken, maar ook naar uw gehele levensverhaal. Zo probeert Daniella er voor te zorgen dat de verschillende mogelijke manieren van omgaan met, verminderen van, of het overwinnen van uw klachten goed aansluit bij uw leven na de behandeling. Dit met respect voor uw autonomie als expert in uzelf zijn want dat bent en blijft u.

Tel nr. Daniella: 0469 14 71 37

Tine Joosten 

Tine behaalde haar diploma als master in de klinische psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en koos hierbij voor de afstudeerrichting volwassenen en ouderen. Tijdens haar opleiding liep ze stage bij het ouderenteam van centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) DAGG Maaseik. Momenteel werkt ze als erkend klinisch psycholoog (Psychologencommissie en VVKP) bij onze praktijk en biedt ze voor volwassenen en ouderen een behandelaanbod aan rond onder andere dementie, depressie, burn-out, rouw en verlies, stress, onzekerheid en laag zelfbeeld.

Tine zet zich graag in rond het thema verlies en verwerking in de brede zin van het woord. Ze beschouwt verlies niet enkel als het verliezen van een dierbare, maar ook als verlies van een toekomstvisie (bijv. een job), uitdagingen (bijv. burn-out), een (stabiel) zelfbeeld, een stabiele relatie en nog veel meer. Volgens haar kan men rouwen om zeer verschillende en uiteenlopende dingen in het leven. Daarnaast gaat ze altijd uit van een onwetende houding en ziet ze u als expert over uw eigen leven en gevoelens. Ze streeft ernaar om op een veilige manier ruimte te maken voor uw zorgen en helpt u graag zoeken naar een gepaste aanpak van uw klachten afgestemd aan uw omgeving en situatie. Tijdens de behandeling maakt ze, afhankelijk van de hulpvraag, gebruik van technieken uit acceptance and commitment therapy (ACT) en systeemtherapie.

Tel nr. Tine: 0470 19 20 40