Omgaan met chronische pijn en/of vermoeidheid

Pijn

Iedereen heeft wel eens pijn. Pijn is namelijk van levensbelang. Wanneer we geen pijn zouden voelen, zouden we ons lichaam telkens verwonden en zouden we niet leren waar we voorzichtig mee moeten zijn. Sommige mensen hebben echter constant last van pijn. Wanneer pijn langer bestaat dan een aantal maanden, noemen we deze pijn chronisch. Chronische pijn is voor de meeste mensen een behoorlijke belemmering. Soms kan er zelfs niet meer gewerkt worden door de klachten. Mensen worden wakker met de pijn en gaan er ’s avonds weer mee slapen. Vaak slikken deze mensen pijnmedicatie, om ervoor te zorgen dat ze nog enigszins dragelijk de dag door kunnen komen. Wanneer we spreken met iemand die last heeft van chronische pijn dan krijgen we vaak te horen; “ik moet door”, “als ik het niet doe, dan doet niemand het, dus ik verbijt de pijn”. Maar ook “ik word ’s morgens al wakker met de pijn, dus ga ik eigenlijk maar de hele dag op de bank liggen, want dan heb ik het minste last van mijn pijn”. Beide uitgangspunten zijn uiteraard goed te begrijpen. Het leven stopt meestal niet voor mensen met chronische pijn, maar vaak weten ze niet meer hoe ze de balans moeten vinden tussen luisteren naar hun lichaam en het nemen van hun verantwoordelijkheden en het ondernemen van leuke en ontspannende activiteiten.

Vermoeidheid

Vermoeidheidsklachten zijn net als pijnklachten voor de meeste mensen tot op zekere hoogte herkenbaar. Een paar slechte nachten, stress of griepklachten zijn mogelijke oorzaken voor vermoeidheid. Maar wat nu als de vermoeidheidsklachten niet meer over gaan of alleen maar erger lijken te worden? Ook vermoeidheid kan chronisch worden en zorgt ervoor dat mensen die er aan lijden niet meer goed kunnen functioneren. Probeer maar eens voltijd te werken, voor uw gezin te zorgen, uw huishouden te runnen en er een sociaal leven op na te houden als u constant het gevoel hebt dat u moet gaan slapen. Vaak lukt dit dan ook niet meer en lopen mensen met chronische vermoeidheid vast in hun klachten. Net zoals pijnklachten is vermoeidheid niet alleen lastig voor de patiënt zelf, maar zeker ook voor de omgeving. Er moeten namelijk soms taken worden overgenomen, zowel op het werk als thuis.

Behandeling van pijn- en vermoeidheidsklachten

De behandeling van zowel pijnklachten als van vermoeidheidsklachten is er op gericht om samen te gaan zoeken naar een goede balans. Het is heel belangrijk dat er een weg gevonden wordt naar een leven met uw verantwoordelijkheden maar zeker ook met uw leuke en ontspannende activiteiten. Tijdens de behandeling wordt in kaart gebracht hoe uw dagen zijn ingedeeld en hoe u dingen aanpakt. Vaak zien we dat kleine nuanceverschillen al een wereld van verschil kunnen betekenen. De pijn en vermoeidheid kunnen we helaas niet voor u oplossen. We kunnen u echter wel leren om hier op een andere manier mee om te gaan, zodat de kwaliteit van leven weer terug omhoog kan gaan. Ook wordt er aandacht besteed aan communiceren over de klachten. Veel mensen met chronische klachten, zowel pijn als vermoeidheid, vinden het moeilijk om over hun klachten te communiceren. Ze zijn bang dat ze als lastig of zeurend worden ervaren, maar er zijn ook mensen die niet lijken te stoppen met het praten over alles wat ze voelen. Voor uzelf en voor uw omgeving wordt de situatie vaak gemakkelijker als u op een adequate manier leert aangeven hoe het met u  gaat en wat u nodig hebt.